cenník

NAHRÁVANIE, MIX A MASTERING:

Rezervácia štúdia: 100 €

REZERVAČNÝ POPLATOK JE NEVRATNÝ. PO UKONČENÍ PROJEKTU JE ODRÁTANÝ Z KONEČNEJ CENY. V PRÍPADE NEDODRŽANIA ZMLUVNÝCH PODMIENOK ZO STRANY KLIENTA (NEDOSTAVENIE SA NA TERMÍN) POPLATOK PREPADÁ V PROSPECH RcR STUDIA PRODUCTION.


Nahrávanie: 15 €/1 hod.

Finalizácia nahrávky:
Mix – 15 €/1hod.
Master - 6 €/1min.skladby


Master CD: 2 €/1kus

MINIMÁLNA OBJEDNÁVKA PREDSTAVUJE 4 HODINY.


Pri malom celkovom rozsahu prác, tj. do štyroch nahrávacích hodín, účtujeme paušálnu sadzbu - 70 €.


UVEDEDENÉ CENY SÚ ORIENTAČNÉ S DPH. KU KAŽDÉMU PROJEKTU SA ROBÍ INDIVIDUÁLNA CENOVÁ KAUKULÁCIA.


konverzný kurz: 1€=30,126.-sk

PREPISY A REKONŠTRUKCIE ARCHÍVNYCH NAHRÁVOK:


Cena je vždy stanovená dohodou (sadzba od 15 €/1hodinu) v závislosti na skutočnom rozsahu a náročnosti vykonávaných prác (záleží na tom, aké vysoké sú Vaše požiadavky na výslednú kvalitu upravovaných nahrávok).


UVEDEDENÉ CENY SÚ ORIENTACNÉ S DPH. KU KAŽDÉMU PROJEKTU SA ROBÍ INDIVIDUÁLNA CENOVÁ KAUKULÁCIA.ĎALŠIE INFORMÁCIE:


Natočené záznamy Vám budú vydané až po uhradení všetkých pohľadávok, ktoré Vám v súvislosti s nahrávaním voči nášmu štúdiu vzniknú. Na všetky nami prijaté platby Vám vystavíme príjmový účtovný doklad či faktúru!